ฉลองเปิดยิ่งใหญ่ ช้อป-ลุ้น-ฟรี
ของรางวัลมากมาย*

29 พ.ย. 66 – 24 ม.ค. 67

  • ช้อปครบทุกๆ 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรถยนต์ Toyota รุ่น Corolla Cross Hybrid HEV Premium มูลค่ารางวัลละ 1,094,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และจักรยานยนต์ไฟฟ้า ZEEHO AE6+ มูลค่ารางวัลละ 127,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,348,000 บาท)

  • *พิเศษ รับสิทธิ์ลุ้น X3 ลูกค้าโตโยต้าที่แสดงกุญแจรถยนต์ที่มีตราสัญลักษณ์โตโยต้า และ สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตธนชาต, บัตรเครดิตออมสิน และบัตรเครดิตยูโอบี ณ ร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ

  • หมายเหตุ : ของรางวัล Lucky Draw เป็นของรางวัลของศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ เท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า • สามารถรวมใบเสร็จได้ 10 ใบ/วัน จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์, ท็อปส์, พาวเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, FOOD VILLE และบีทูเอส • รับสิทธิ์ลุ้น X3 สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าโตโยต้าที่แสดงกุญแจรถยนต์ที่มีตราสัญลักษณ์โตโยต้า และลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น

  • *พิเศษ ช้อปครบเพียง 4,000 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าโตโยต้าที่แสดงกุญแจรถยนต์ที่มีตราสัญลักษณ์โตโยต้า
  • *พิเศษ ช้อปครบเพียง 4,500 บาทขึ้นไป สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตธนชาต, บัตรเครดิตออมสิน และบัตรเครดิตยูโอบี ณ ร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ (ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • หมายเหตุ : จำกัด 1,500 ใบตลอดรายการ • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบ • สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำใบเสร็จมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • สามารถรวมใบเสร็จได้ 10 ใบ/วัน จากร้านค้าที่ร่วมรายการในโซนพลาซาที่อยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น
  • หมายเหตุ : เป็นของรางวัลของศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ เท่านั้น • รางวัล 30 Top Spenders สะสมยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 66 – 24 ม.ค. 67 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำใบเสร็จมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • สามารถรวมใบเสร็จได้ 10 ใบ/วัน จากร้านค้าที่ร่วมรายการในโซนพลาซาที่อยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น
  • หมายเหตุ : เป็นของรางวัลของศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ เท่านั้น • รางวัล 30 Top Spenders สะสมยอดใช้จ่ายระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 66 – 24 ม.ค. 67 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำใบเสร็จมาลงทะเบียนสะสมยอดใช้จ่ายที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • สามารถรวมใบเสร็จได้ 10 ใบ/วัน จากร้านค้าที่ร่วมรายการในโซนพลาซาที่อยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น
tree
tree